เร่งเก็บตัวอย่างเชื้อในตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร

สมุทรสาคร 19 ธ.ค. – หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตลาดกลางกุ้ง จ.สมุทรสาคร เพื่อเก็บตัวอย่างเชื้อผู้ประกอบการ แรงงานต่างด้าวที่ทำงานในตลาด รวมถึงผู้พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง