เร่งสอบสวนโรค 9 ผู้ใกล้ชิดสามีภรรยาติดโควิด-19

ตาก 17 ต.ค. – ทีมควบคุมโรคติดต่อโรงพยาบาลแม่สอดเร่งสอบสวนโรค 9 ผู้ใกล้ชิดสามีภรรยาชาวเมียนมาป่วยโควิด-19 พร้อมเร่งสอบสวนโรคกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสโดยตรง ซึ่งมีจำนวน 5 คนที่เป็นสมาชิกในครอบครัว และพบกลุ่มเสี่ยงชาวต่างด้าวอีก 4 คน ในมัสยิดเดียวกัน