เรื่องท่องเที่ยวก็ต้องเยียวยา | รายการ “ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด-19” (28 พ.ค.63)

จับตามาตรการเยียวยาธุรกิจท่องเที่ยว 

โควิดต้องสู้! ความรู้ไม่ควรหยุด! พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์พร้อมเปิดแล้ว 

#ร่วมใจคนไทยสู้ภัยโควิด19 #9MCOTHD #หมายเลข30 #covid19