เพิ่มเวลากักตัว 21 วัน ผู้มาจากประเทศเสี่ยงสูง

ทำเนียบรัฐบาล 15 ก.พ.-ศบค.เสียชีวิตเพิ่ม 2 คน การตรวจคัดกรองยังต้องทำต่อเนื่อง ขอความร่วมผู้ค้าในตลาดป้องกันเข้มข้น แจงเพิ่มเวลากักตัว เพิ่มเวลากักตัว เป็น 21 วันผู้เดินทางจากประเทศเสี่ยงสูง