เผยวัคซีนโควิดจีนป้องกันเชื้อโควิดแอฟริกาใต้ได้

ปักกิ่ง 3 ก.พ. – วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 จำนวน 2 ขนานของจีนที่รวมถึงวัคซีนของซิโนฟาร์มสามารถกระตุ้นภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์แพร่เชื้อเร็วที่พบการระบาดในแอฟริกาใต้ได้ แม้ว่าจะมีประสิทธิภาพลดลงจากเดิมก็ตาม