เผยชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีนถูกคุกคามในช่วงโควิดระบาด

ซิดนีย์ 3 มี.ค. – สถาบันโลวี ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยของออสเตรเลียเผยว่า ชาวออสเตรเลียเชื้อสายจีนราว 1 ใน 5 หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากร 25 ล้านคนของออสเตรเลียถูกคุกคามทางร่างกายหรือถูกทำร้ายในรอบปีที่ผ่านมา เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 และปัญหาความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดระหว่างออสเตรเลียกับจีน