เปิดเยียวยาผู้ประกันตนจากโควิด

กรุงเทพฯ 4 ม.ค.-พบผู้ประกันตนได้รับผลกระทบจากประกาศหยุดงานในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 28 จังหวัด กว่า 1 แสนคน รวม 6,098 กิจการ ด้านรัฐบาลพร้อมเยียวยา ลดขั้นตอนขอรับการชดเชยเร็วขึ้น