เปิดรายละเอียด 8 มาตรการสกัด “โควิด-19”

กรุงเทพฯ 4 ม.ค.- เริ่มแล้ว! บังคับใช้แล้วสำหรับ 8 ข้อกำหนดสกัดการแพร่ระบาด “โควิด-19” ใน 28 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งปิดสถานที่เสี่ยง-สถานศึกษา ห้างฯ ยังเปิดตามปกติแต่มีมาตรการเข้ม ส่วนการเดินทางข้ามจังหวัดฯ ต้องคัดกรองโรคก่อน