เปิดรายละเอียด 13 คน ติดเชื้อโควิด-19

สมุทรสาคร 19 ธ.ค.-สมุทรสาครพบติดโควิด-19 พุ่งเป็น 13 คน พบทุกคนมีความเกี่ยวโยงกับตลาดกลางกุ้ง เดินหน้าตรวจหาเชื้อต่อเนื่อง ขณะที่บรรยากาศตลาดกลางกุ้งวันนี้เงียบเหงา