เซ็นทรัลเวิลด์ ผ่านมาตรฐานป้องกันโควิด-19

กทม. 3 ก.พ.-กรมอนามัย-ททท. ลงพื้นที่เซ็นทรัลเวิลด์ ตรวจมาตรฐาน SHA พร้อมมอบป้าย Thai Stop COVID Plus ผ่านเกณฑ์สะอาด ปลอดภัย มั่นใจ ห่างไกลโควิด-19