เชียงใหม่ติดเชื้อเพิ่ม 2 พร้อมคุมเข้มคนเดินทางเข้าจังหวัด

เชียงใหม่ 12 ม.ค.-จ.เชียงใหม่ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 2 คน พร้อมคุมเข้มคัดกรองคนเดินทางจากจังหวัดควบคุม ต้องมีหนังสือรับรอง และลงทะเบียนประวัติ