เจออีก 1 หมอคลินิกติดโควิดจากผู้ป่วยโต๊ะแชร์มหาสารคาม

มหาสารคาม 3 ก.พ. – คลัสเตอร์ผู้ป่วยโควิดจากงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ ยังกระจายขยายวงกว้าง ล่าสุดพบหมอที่ตรวจผู้ป่วย 3 ราย จากคลัสเตอร์นี้ติดโควิด-19 ไป 1 คน