เกาหลีใต้เร่งสร้างรพ. จากตู้คอนเทนเนอร์

โซล 10 ธ.ค. – ทางการเกาหลีใต้เร่งนำตู้คอนเทนเนอร์มาสร้างเป็นโรงพยาบาลฉุกเฉินขนาดเล็กเพื่อบรรเทาปัญหาโรงพยาบาลตึงตัวจากการที่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว