เกาหลีใต้เร่งสกัดโควิดระบาดหนักในโรงเรียนคริสเตียน

โซล 27 ม.ค. – เกาหลีใต้เร่งควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในโรงเรียนคริสเตียนหลายแห่งหลังพบยอดผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นสูงถึง 559  คน