เกาหลีใต้เร่งตรวจโควิดในเรือนจำสกัดโควิด

โซล 6 ม.ค. – เกาหลีใต้เร่งตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ในเรือนจำ 52 แห่งทั่วประเทศหลังพบการระบาดรุนแรงในกลุ่มผู้ต้องขัง และอาจจะขยายเวลาระงับเที่ยวบินจากอังกฤษเข้าประเทศเพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนากลายพันธุ์ที่สามารถแพร่เชื้อได้เร็วกว่าเดิม