เกาหลีใต้เตือนประชาชนอย่าการ์ดตกแม้ป่วยโควิดลดลง

โซล 19 ม.ค. – นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้กำชับให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด แม้ว่าเกาหลีใต้มีแนวโน้มผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รายใหม่ลดลงแล้วก็ตาม