เกาหลีใต้เจรจาโมเดอร์นาในการลงทุนสร้างโรงงาน

โซล 5 ก.พ. – เกาหลีใต้และบริษัทโมเดอร์นา ผู้ผลิตวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำลังอยู่ในระหว่างการเจรจากันเกี่ยวกับการลงทุนเป็นมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์ ของบริษัทผู้ผลิตเวชภัณฑ์จากสหรัฐในการสร้างโรงงานในเกาหลีใต้