เกาหลีใต้อาจใช้มาตรการเข้มสกัดโควิดอีกครั้ง

โซล 20 พ.ย. – นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เรียกร้องให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรวมตัวในที่ชุมชนและเตือนว่า รัฐบาลอาจจำเป็นต้องใช้มาตรการเข้มงวดกว่าเดิมหากไม่สามารถควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่อย่างรวดเร็วได้