เกาหลีใต้ห้ามรวมตัวเกิน 4 คนทั่วประเทศสกัดโควิด

โซล 4 ม.ค. – เกาหลีใต้ขยายคำสั่งห้ามการรวมตัวของประชาชนในที่พักอาศัยเกิน 4 คนไปบังคับใช้ทั่วประเทศ และเพิ่มมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในกรุงโซลและพื้นที่โดยรอบหลังพบยอดผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รายวันสูงกว่า 1,000 คนในรอบ 4 วันที่ผ่านมา