เกาหลีใต้วิตกขาดแคลนเตียงคนไข้โควิด

โซล 19 ธ.ค. – ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเกาหลีใต้ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันนี้ และการขาดแคลนเตียงสำหรับคนไข้ก็เป็นประเด็นที่น่าห่วงกังวลในเกาหลีใต้ที่ยังมียอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ค่อนข้างต่ำในช่วงการระบาดในระลอกที่ 3 ในขณะนี้