เกาหลีใต้ย้ายผู้ป่วยโควิดจากบ้านพักคนชราหลังยอดตายพุ่ง

โซล 31 ธ.ค. – ผู้สูงอายุหลายสิบคนที่ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถูกย้ายออกจากบ้านพักคนชราไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ ในสัปดาห์นี้ หลังจากมีกระแสวิพากษ์ตำหนิว่า นโยบายของรัฐบาลทำให้ยอดผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เพิ่มขึ้นในกลุ่มผู้มีความเปราะบาง