เกาหลีใต้มียอดตายโควิดทะลุ 1,000 คนแล้ว

โซล 5 ม.ค. – เกาหลีใต้มียอดผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทะลุ 1,000 คน เนื่องจากสถานการณ์ระบาดระลอกที่ 3 กระตุ้นอัตราเสียชีวิตให้เพิ่มสูงขึ้นในเดือนที่แล้ว