เกาหลีใต้พบโควิดในเรือนจำเพิ่มอีก

โซล 3 ม.ค.- เรือนจำทางตะวันออกของกรุงโซลในเกาหลีใต้พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รายใหม่ 121 คน หลังจากรัฐมนตรียุติธรรมขอโทษอีกครั้งเรื่องสภาพความแออัดในเรือนจำที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด