เกาหลีใต้พบผู้ป่วยโควิดสูงสุดในรอบเกือบ 40 วัน

โซล 17 ก.พ. – เกาหลีใต้พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รายใหม่ 621 คน ซึ่งทำสถิติสูงสุดในรอบเกือบ 40 วัน ขณะที่นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้เตือนประชาชนให้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างเคร่งครัด