เกาหลีใต้พบผู้ป่วยโควิดสูงสุดในรอบ 15 วัน

โซล 11 ก.พ. – เกาหลีใต้พบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รายวันสูงกว่า 500 คนอีกครั้ง และทำสถิติสูงสุดในรอบ 15 วัน ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ของทางการต้องยกระดับการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันยอดผู้ป่วยติดเชื้อที่อาจพุ่งสูงขึ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดตรุษจีน