เกาหลีใต้ผ่อนปรนเวลาสำหรับธุรกิจนอกกรุงโซล

โซล 6 ก.พ. – เกาหลีใต้ผ่อนปรนเรื่องเคอร์ฟิวที่ใช้บังคับกับธุรกิจร้านต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่นอกกรุงโซล โดยอนุญาตให้เปิดบริการได้เพิ่มเติมจากเดิมอีก 1 ชั่วโมง หลังจากเกิดกระแสไม่พอใจในหมู่ประชาชนเกี่ยวกับมาตรการคุมเข้มเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019