เกาหลีใต้จะเริ่มฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกาและไฟเซอร์

โซล 21 ก.พ.- เกาหลีใต้จะเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของแอสตราเซนเนกาและของไฟเซอร์ในวันที่ 26 และ 27 กุมภาพันธ์นี้ตามลำดับ