เกณฑ์พิจารณาซื้อโควิด-19 เน้นปลอดภัย

สำนักข่าวไทย 20 พ.ย. – ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ย้ำเกณฑ์การพิจารณาซื้อวัคซีนโควิด-19 เน้นเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนเป็นสำคัญ รวมกับปัจจัยเสริมอื่น ทั้งประสิทธิภาพ คุ้มค่า ราคา โดยฝ่ายการแพทย์จะทำหน้าที่หาข้อมูล และให้ฝ่ายการเมืองตัดสินใจ