ฮ่องกงเริ่มใช้วิธี“จู่โจมล็อกดาวน์” สู้โควิด

ฮ่องกง 27 ม.ค – ฮ่องกงเริ่มใช้วิธีการ “จู่โจมล็อกดาวน์” คือการเข้าปิดพื้นที่ฉับพลันและเข้าตรวจหาเชื้อไวรัสทุกคนที่อยู่ภายในละแวกที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวนเพิ่มสูงขึ้น