ฮ่องกงล็อกดาวน์เป็นครั้งแรกเพื่อคุมโควิด

ฮ่องกง 22 ม.คซ – หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นของฮ่องกงรายงานวันนี้ว่า ฮ่องกงจะใช้มาตรการล็อกดาวน์ที่จะกระทบประชาชนในฮ่องกงหลายหมื่นคนเพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งเป็นการใช้มาตรการนี้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19