อ่างทองยกระดับคุมโควิด ปิดพื้นที่เสี่ยง พบผู้ติดเชื้อ 12 คน

ภูมิภาค 3 ม.ค. -อ่างทองยกระดับการควบคุมโควิด-19 ออกประกาศปิดสถานที่เสี่ยง ส่วนร้านสะดวกซื้อให้ปิดบริการช่วง 23.00-05.00 น. ส่วนยอดผู้ติดเชื้อ จากการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง 1,325 คน มีผู้ติดเชื้อ 12 คน อยู่ระหว่างการสังเกตอาการ 19 คน