อิสราเอลอนุมัติใช้วัคซีนโมเดอร์นาเป็นขนานที่สอง

เคมบริดจ์ 5 ม.ค.- โมเดอร์นา บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพในสหรัฐแจ้งว่า อิสราเอลได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของบริษัทแล้ว นับเป็นขนานที่สองที่ได้รับอนุมัติในอิสราเอลและเป็นประเทศแรกนอกทวีปอเมริกาเหนือ