อิสราเอลพบวัคซีนไฟเซอร์มีประสิทธิภาพถึง 85%

อิสราเอล 19 ก.พ. – ผลการศึกษาจากบุคลากรทางการแพทย์ในอิสราเอล พบวัคซีนเข็มแรกของไฟเซอร์มีประสิทธิภาพต้านโควิด 85 เปอร์เซ็นต์ ภายในระยะเวลา 15-28 วัน