อินเดียอนุมัติใช้ฉุกเฉินวัคซีนโควิด 2 ขนาน

นิวเดลี 3 ม.ค.- สำนักงานกำกับดูแลยาของอินเดียอนุมัติให้ใช้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 สองขนานเป็นการฉุกเฉินแล้ว ประกอบด้วยวัคซีนของแอสตราเซนเนกาของอังกฤษและวัคซีนของบริษัทยาในประเทศ