อินเดียส่งวัคซีนโควิดให้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นของขวัญ

นิวเดลี 22 ม.ค. – อินเดียได้จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของสถาบันเซรุ่มแห่งอินเดีย หรือที่รู้จักกันในชื่อ โควิชิลด์ให้แก่เมียนมา เซเชลส์ และมอริเชียส ภายใต้โครงการบริจาควัคซีนให้ประเทศเพื่อนบ้านก่อน (Neighbourhood First)