อินเดียพบผู้ป่วยโควิดพุ่งสูงกว่า 20,000 คนหกวันติด

มุมไบ 16 มี.ค. – อินเดียพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รายใหม่ 24,492 คน ซึ่งนับเป็นวันที่หกติดต่อกันที่พบผู้ป่วยติดเชื้อสูงกว่า 20,000 คน ในขณะที่ทางการเร่งขยายมาตรการควบคุมการระบาดในบางพื้นที่ที่มียอดผู้ป่วยติดเชื้อพุ่งสูง