อินเดียจะตรวจหาเชื้อผู้ที่มาจากประเทศพบโควิดกลายพันธุ์

นิวเดลี 18 ก.พ. – อินเดียจะบังคับการตรวจหาโมเลกุลซึ่งเป็นส่วนประกอบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในกลุ่มผู้ที่เดินทางมาจากอังกฤษ แอฟริกาใต้ และบราซิล เพื่อควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ที่แพร่เชื้อเร็วในกลุ่มประเทศดังกล่าว