อิตาลีประท้วงมาตรการป้องกันโควิด-19

อิตาลี 1 พ.ย.-ชาวอิตาลีชุมนุมประท้วงตามเมืองต่างๆ ค้านมาตรการใหม่ที่รัฐบาลประกาศใช้ เพื่อรับมือการระบาดของโควิด-19