อิตาลีประกาศเคอร์ฟิวแคว้นลอมบาร์ดี สกัดโควิด-19

อิตาลี 23 ต.ค. – รัฐบาลอิตาลีประกาศเคอร์ฟิวในแคว้นลอมบาร์ดี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้ง