อาสาสมัครในเปรูเสียชีวิตหลังทดสอบวัคซีนโควิด

ลิมา 27 ม.ค. – อาสาสมัครรายหนึ่งในเปรูที่เข้ารับการทดสอบวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ผลิตโดยบริษัทซินฟาร์ม กรุ๊ป จำกัด ของจีน เสียชีวิตจากอาการปอดอักเสบที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19