อัตราการติดเชื้อในพื้นที่รอบตลาดกลางกุ้งลดลง

สธ. 26 ธ.ค.- อธิบดีกรมควบคุมโรค ย้ำอัตราการติดเชื้อในพื้นที่รอบตลาดกลางกุ้งลดลง จากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก พบป่วยร้อยละ 12.8 เชื่อการกระจายของโรคลดลง เผยขณะนี้พบผู้ป่วยคนไทย 234 คน ใน 33 จังหวัด ป่วยหนาแน่นแค่พื้นที่ภาคกลาง ย้ำการเดินทางช่วงปีใหม่ยังทำได้ แต่ต้องสวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ มีระยะห่าง วอนคนสมุทรสาครเห็นใจ อย่าขัดขวางตั้งรพ.สนามสนาม จำเป็นต่อการควบคุมโรค