อังกฤษ เริ่มผ่อนคลาย เปิดเรียนแล้ว

อังกฤษ 9 มี.ค.-อังกฤษเริ่มผ่อนคลาย อนุญาตให้เปิดเรียนแล้ว หลังการฉีดวัคซีนคืบหน้าไปมาก