ออกแลนด์ในนิวซีแลนด์สิ้นสุดการล็อกดาวน์แล้ว

ออกแลนด์ 7 มี.ค. – นครออกแลนด์ เมืองใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ สิ้นสุดระยะเวลาการใช้มาตรการล็อกดาวน์แล้วในวันนี้ หลังจากต้องเผชิญมาตรการเข้มงวดมาเป็นเวลา 1 สัปดาห์ หลังจากในชุมชนพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กลายพันธุ์ที่ติดเชื้อได้ง่ายที่พบในอังกฤษเป็นแห่งแรก