อย.แจงไม่เคยปฏิเสธขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด

อย.10 ก.พ.- อย.แจงไม่เคยปฏิเสธการขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 และมีการเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้เสร็จโดยเร็วที่สุด หากเอกสารสมบูรณ์ครบถ้วน จะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30 วัน