อย.เผย 2 บริษัทยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด

อย.12 ม.ค.-อย.แจงกรณีหลายฝ่ายสงสัยเรื่องการขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทย ยืนยันความจำเป็นการขึ้นทะเบียนวัคซีนในไทยเพื่อพิจารณาความปลอดภัย คุณภาพ และประสิทธิผลของวัคซีนให้เหมาะสมกับคนไทยซึ่งต้องผ่านการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ ส่วนเรื่องราคาวัคซีน อย.ไม่ได้เป็นผู้กำหนด ขณะนี้มีบริษัทมายื่นขึ้นทะเบียนแล้ว 2 ราย ส่วน รพ.เอกชน สามารถซื้อวัคซีนที่ได้ขึ้นทะเบียนกับ อย.จากผู้รับอนุญาต หรือมาขอเป็นผู้รับอนุญาตขึ้นทะเบียนวัคซีนเองได้