อย.ย้ำไม่กีดกันขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19

อย.18ม.ค.-อย.ย้ำไม่กีดกันขึ้นทะเบียนวัคซีนโควิด-19 พร้อมประเมินทุกรายการที่มายื่นจริง หลังมี รพ.เอกชนกล่าวถึง อย.ต้องใช้เวลาพิจารณานานถึง 3 เดือน หลังยื่นขอขึ้นทะเบียนวัคซีนซิคโนแวค แจงที่มายื่นคือองค์การเภสัชกรรม ยังไม่เคยได้รับเอกสารการขอขึ้นทะเบียนจาก รพ.เอกชน