อภ.พร้อมรับวัคซีนจากซิโนแวคมาไทย 24 ก.พ.นี้

อภ.19 ก.พ.-อภ.ร่วมกับดีเคเอสเอช รับจัดเก็บ กระจายวัคซีน โควิดจากซิโนแวค 2 แสนโดสที่จะมาถึงไทย 24ก.พ.ใส่ Billiant Box จากนั้นนำไปพักรอที่ศูนย์กระจายสินค้าย่านบางนาตราด หลังผ่านการตรวจสอบจากกรมวิทย์ 5-7 วัน เริ่มฉีดได้ทันที พร้อมเตรียมจัดซื้อตู้เย็นรองรับวัคซีนหวั่นตู้เก็บไม่พอ เพราะต้องเก็บร่วมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่