อนุมัติงบ 473 ล้าน จัดหาที่กักกันโรคระยะ 5

ทำเนียบรัฐบาล 12 ม.ค.- โฆษกรัฐบาลเผยที่ประชุม ครม.อนุมัติงบกลาง 473 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายพื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ ระยะที่ 5