“อนุทิน” แจงวัคซีนโควิดมาถึงไทยตามกรอบ ก.พ.

สธ.3 ก.พ.-สธ.แจงวัคซีนโควิดมาถึงไทยตามกรอบ ก.พ. ปัดไม่เคยระบุเวลาหรือวันที่ ความล่าช้าที่เกิดขึ้นมาจากติดปัญหาการส่งออกของทางอียู ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจา