“อนุทิน” เผยหลักเกณฑ์วัคซีนพาสปอร์ต

สธ.8 มี.ค.- “อนุทิน”เผยหลักเกณฑ์วัคซีนพาสปอร์ต คนไทยฉีดวัคซีนซิโนแวค ครบ 2 เข็ม จะได้รับหนังสือรับรองเล่มเหลือง ที่ออกโดย รพ. เสียค่าใช้จ่าย 100 บาท ได้รับแบบรูปเล่มคล้ายหนังสือรับรองการฉีดไข้เหลือง และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีอายุแค่ 1 ปี